Bijeenkomst thematafel ‘Zorgzame architectuur / Zorgzame stad’
Kortgeleden organiseerde ‘de Architect’ een inspirerende bijeenkomst met een groep architecten die actief zijn in woon-zorg projecten. In een open gesprek werden gedachten gewisseld hoe tot een hoger niveau te komen voor huisvesting van wonen met zorg. Ons bureau was daarbij aanwezig en deelde onze ervaringen, specifiek op ons recent gerealiseerde woonzorg gebouw ‘Zuidoever’ te Amsterdam.

Woonzorggebouw ‘Zuidoever’ op de kop van Zuid: meer (leef)-kwaliteit voor je geld
Beter bouwen voor ouderen met dementie en fysieke beperkingen is uiterst relevant. De vraag neemt explosief toe maar de kosten staan onder druk. Dit leidt te vaak tot niet op de vraag toegespitste standaardoplossingen. Zuidoever laat zien dat het anders kan. De ambitie is gericht op het bieden van een vooruitgang in het woongenot. Wij zoeken naar oplossingen voor een leefklimaat dat zich aanpast aan haar bewoners en waar zij én hun zorgverleners  een maximale relatie voelen met buiten- licht en groen. Een plek waar bewoners worden gestimuleerd actief te blijven en elkaar te ontmoeten. Gelukkigere mensen hebben een lagere zorgvraag. Dat is een kwaliteit die zich terugbetaalt.

In de stad
Zuidoever is gebouwd in het midden van Amsterdam in een gebied met veel drukte en lawaai. Een grote kas in het midden van het bouwplan speelt een belangrijke rol met water en groen: hier zijn de bewoners verzekerd van buitenleven door alle seizoenen- in een verkeersluwe sfeer. Huiskamers van de groepen, met de bijbehorende keukens, liggen aan deze kas met tuinen op verschillende niveaus. De privé appartementen van het plan kijken uit over de stad. Het plan kent geen gangen, maar bestaat uitsluitend uit verblijfsruimte waarin ‘eilanden’ met utilitaire functies. Rondlopen is onbeperkt mogelijk. Het daglicht vanuit de kas nodigt uit om de gemeenschappelijke woonkamers op te zoeken.

Een ander verdienmodel
Door te sturen op opbrengsten i.p.v. kosten alleen en een voorontworpen tweede leven voor het gebouw wordt de afschrijving van het gebouw veel gunstiger. Ook de gebleken lagere zorgvraag in een gebouw waar mensen gelukkiger leven is een tweede factor die financieel goed uitpakt. Bij Cordaan heeft dit ‘aan de voorkant’ een hogere investering mogelijk gemaakt, met een gebouw met warmte en sfeer tot resultaat dat voor de doelgroep niet voor mogelijk werd gehouden.

Nieuwe norm
Cordaan heeft met ‘Zuidoever’ een nieuwe norm gesteld voor huisvesting van ouderen. Het toont een andere blik op wonen voor mensen met dementie. En dat is hard nodig, willen we de groeiende groep mensen met dementie en fysieke ongemakken in de toekomst passende huisvesting bieden.