Eind april 2024 opent de tentoonstelling ‘Onmetelijk belangrijk- de harde waarde van de zachte waarden’. Tezamen met het Alkmaars Architectuur Instituut en o.a. twee kennisinstituten TU Delft en Eindhoven onderzoeken wij de (on-) mogelijkheden van de toepassing van Artificiciele Intelligentie bij het ontwerpen van stad en gebouw. Ook enkele marktpartijen zullen een inhoudelijke bijdrage leveren. Centrale vraag is: hoe garanderen wij een plek voor de moeilijk meetbare, maar zo belangrijke waarden als geluk, welbevinden en sociale impact  in een puur data gedreven ontwerpproces?

Met lezingen en een tentoonstelling met praktijkvoorbeelden in de schouwburg van Alkmaar ‘de Vest’ zullen de resultaten getoond worden. Bedoeling is dat deze tentoonstelling vervolgens gaat touren door Nederland.

Exacte datum volgt.