Met het bureau en vele voormalig medewerkers, die allen gewerkt hebben aan dit project, bezochten wij de bouw. Er worden grote vorderingen gemaakt. Oplevering van fase 1 is voorzien in eind 2024. Fase twee volgt daarna- na de sloop van het oude woongebouw. De complete oplevering staat gepland in medio 2026. De bewoners hoeven zo maar een maal te verhuizen- iets wat erg belangrijk is voor de rust en het welbevinden.