TANGRAM hield 16 februari haar traditionele inspiratielezing voor een enthousiaste groep studenten van de vakgroep Architectural Design Crossovers , met als titel ‘the value of integrated design’. Hierbij wordt getoond hoe de fysieke , socioculturele én economische randvoorwaarden samen kunnen hangen bij de ontwikkeling van een project- op ieder schaalniveau.