De vermenselijking van de zorg
Bijeenkomst ‘Van Kopzorg naar Topzorg’ in Pakhuis de Zwijger, 20 maart 2024

Naar aanleiding van het recent uitgebrachte boek ‘met zorg ontworpen’ door Tangram Architekten, heeft Tangram afgelopen week samen met Pakhuis de Zwijger en Hans de Groot een inspirerende avond georganiseerd over de toekomst van bouwen voor senioren en woon-zorggebouwen. Tijdens de avond belichtte Charlotte ten Dijke de visie en filosofie achter enkele recente woon-zorg projecten, waaronder Zuidoever in Amsterdam, woon-zorgcomplex Leythenrode in Leiderdorp en nieuwbouw Salem in Katwijk aan Zee. Niet alleen de ervaringen met Zuidoever werden gedeeld, maar juist ook de bredere achtergronden werden belicht: onderzoek naar ruimtelijke ervaringen bij dementie, ruimtelijke planning en organisatie van wonen en zorg voor senioren, de haalbaarheid en de verdienmodellen daarvan, maar ook het belang van vastgoed voor zorginstellingen.

De bijeenkomst bracht een divers gezelschap aan specialisten bijeen, waaronder Barbara Voermans – programmamanager strategische koers Cordaan en voormalig locatiemanager Zuidoever, Ineke van der Ham – hoogleraar Technologische vernieuwingen in de neuropsychologie aan de universiteit Leiden, Jan de Vries – directeur en bestuurder DSV leven, Tymen Peverelli – projectmanager Gemeente Amsterdam, Alexander Scholtes – wethouder zorg en maatschappelijke ontwikkeling, publieke gezondheid, ICT en digitale stad bij Gemeente Amsterdam, Christel van Oort – relatiemanager Zorg&Welzijn bij Triodos Bank en Delano Hoost – directeur gemeenschapsorganisatie Stichting Kraktie.

De avond leidde tot inhoudelijke discussie en waardevolle gesprekken over hoe we moeten bouwen, juist ook voor senioren, en hoe de woon-zorggebouwen van de toekomst eruit zouden moeten zien en welke stappen er genomen moeten worden om deze visie te realiseren.

Is er eigenlijk wel een duidelijke scheidslijn te maken tussen het wonen in verschillende levensfasen, van zelfstandig wonen naar wonen met zorg en naarmate de leeftijd vordert naar volledige verzorging? Als je jong bent kan je goed omgaan met een stevige verandering in je woonsituatie. Als je ouder wordt, wordt de keuze vaak gedwongen gemaakt. Die stap is dan vaak veel moeilijker te bevatten. Dit pleit voor een woonsituatie die kan mee veranderen met de levensfase, wat vraagt om woonconcepten dan in het algemeen worden gerealiseerd. Alles vanuit de visie dat bij bouwen voor wonen (met zorg) de mens en de natuur centraal moeten staan om succesvol te kunnen zijn – en dat het ook kán, zelfs in deze tijd.

Platform Woonzorg
Wat al eerder duidelijk was en tijdens de avond in Pakhuis de Zwijger nog manifester is geworden, is dat vele partijen uit diverse hoeken voortreffelijk bezig zijn met bouwen, wonen en zorg, maar wel versnipperd. Aan het eind van de avond werd daarom een oproep gedaan de krachten te bundelen en een Platform te vormen, waarin het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap zijn vertegenwoordigd. Er spelen zóveel zaken en uitdagingen, dat deze het best in gezamenlijkheid van de rem kunnen worden gehaald. In je eentje, zo is de ervaring, kom je immers nauwelijks of slechts moeizaam vooruit. Tien partners meldden zich die avond al aan. Als deze groep verder is aangegroeid, wordt over niet al te lange tijd een oprichtingsbijeenkomst belegd. Meld je bij ons aan, en we houden je op de hoogte! (𝘪𝘯𝘧𝘰@𝘵𝘢𝘯𝘨𝘳𝘢𝘮𝘢𝘳𝘤𝘩𝘪𝘵𝘦𝘬𝘵𝘦𝘯.𝘯𝘭)

Aanmelden voor het platform Woonzorg kan via de E-mail van TANGRAM.
info@tangramarchitekten.nl 

Onderzoek Universiteit Leiden, TU Delft, Tangram en Cordaan
We kijken ernaar uit om deze inzichten te vertalen naar concrete acties voor een betere woon en woon-zorgomgeving voor senioren.
Een van de acties die eruit voort is gekomen is het onderzoek dat de Universiteit Leiden en Technische Universiteit Delft i.s.m. Tangram Architekten en Cordaan in gang hebben gezet naar de verschillen tussen wonen en werken in de Zuidoever, in vergelijking met meer traditionele zorgcentra, zoals die nog steeds gerealiseerd worden.
Door het bevragen van bewoners, hun naasten en de zorgverleners hopen we te ontdekken wat de verschillen zijn in onder meer ziektesymptomen, ervaren van stress en werkplezier. De Zuidoever biedt een unieke kans om het perspectief van bewoners en zorgverleners te bekijken en aanbevelingen te formuleren voor projecten in de toekomst.

‘met zorg ontworpen’
Bent u geïnteresseerd in ons boek ‘met zorg ontworpen’? Het boek is te bestellen via onderstaande link, en kost €15.
Klik Hier

Heeft u de avond gemist, maar wilt u de bijeenkomst terug kijken? Het is terug te kijken op YouTube (@Pakhuis de Zwijger) via de onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=HJeIYLzMPVg&t=10s

Intro met kort gesprek met wethouder Alexander Scholtes: 00:00 – 04:55
Presentatie Charlotte ten Dijke, Tangram Architekten: 04:58 – 32:46

Blok 1: 32:50 – 58:15
Barbara Voermans, Cordaan: 35:00 – 46:00
Ineke van der Ham, Universiteit Leiden: 46:00 – 56:20
Charlotte ten Dijke, Tangram Architekten en gesprek: 56:20 – 58:15

Blok 2: 58:15 – 1:36:28
Jan de Vries, DSV leven: 58:45 – 1:12:00
Tymen Peverelli, gemeente Amsterdam: 1:12:00 – 1:23:55
Christel van Oort, Triodos Bank en gesprek: 1:24:06 – 1:36:30

Blok 3: 1:36:30 – 1:55:40
Gesprek tussen Alexander Scholtes, wethouder gemeente Amsterdam, Delano Hoost, Stichting Kraktie, en Charlotte ten Dijke, Tangram Architekten

Conclusie: 1:55:40 – 1:59:36