TANGRAM Architekten | Stedenbouw - Zuidentree - Almelo

Zuidentree – Almelo

Almelo maakt deel uit van de driehoek Enschede-Hengelo-Almelo, de belangrijkste stedelijke agglomeratie van oost-Nederland. Almelo wil een vitale en leefbare stad zijn en blijven, met ruimte voor duurzame ontwikkelingen. De kwalitatieve verbetering van de verkeersontsluitingsroute van A35 tot het hart van Almelo-centrum, de Zuid Entree, is een kans tot versterking van de infrastructuur en de identiteit van het gebied. Ook historie, groen en water kunnen hierdoor sterker aanwezig worden. De route passeert verschillende zones van de stad, en een aantal zeer markante knooppunten met belangrijke structuurelementen als stadsringen, groenzones en waterelementen en te bebouwen lege vlekken.

Het plan ‘Zuid Entree’ richt zich op het ontwerp van een doorlopend, continu wegprofiel, van snelweg tot straat. Hoofddoel is het aanbrengen van herkenbaarheid langs de route zelf. Met een sterke eenheid in bermen, bomen, verlichting en straatmeubilair komt deze herkenbaarheid tot uiting. De groene middenberm vormt de ruggengraat van de Zuid Entree en verbindt de verschillende zones tot een samenhangend geheel. De grote knooppunten markeren de overgang naar een volgende stedelijke zone. Voor te ontwikkelen locaties zijn stedelijke scenario’s opgesteld om de eenheid in de toekomst verder te versterken.

Locatie Almelo
Oplevering 2010, deels gerealiseerd
Opdrachtgever Gemeente Almelo
Omschrijving Almelo Zuidentree, een groen onthaal, een ruimtelijke visie, reconstructie zuidelijke entree Almelo