Onderzoek 

Manifest van de Architect – visie op de architectuur
ontwerpstudie
Stad van de Toekomst
onderzoek naar verdichting
betekenisvolle leegte
dimensies van duurzaamheid
Balans tentoonstelling

Balans, dimensies van duurzaamheid is een reizende tentoonstelling 2010-2011

Duurzaamheid is een begrip dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Het begrip is ook niet eenduidig. Het wordt misbruikt en lijkt een hype om legitimiteit aan een product of een bouwwerk te geven. Duurzaamheid is niet per definitie ‘groen’ of ‘natuur’ en betekent niet alleen ‘energiezuinig’ of ‘CO2 neutraal’, maar overstijgt deze aspecten. Dit geldt zeker ook voor de duurzaamheid van gebouwen.

Duurzaamheid van gebouwen wordt verkeerd gemeten: het meest energiezuinige, CO2 neutrale gebouw kan zeer slecht scoren op de duurzaamheidladder indien het staat op de verkeerde plek.
De ruimtelijke component, die binnen huidige meetmethoden ontbreekt, bepaalt uiteindelijk de echte duurzame waarde van gebouwen en de gebouwde omgeving.
De tentoonstelling BALANS toont oude en nieuwe dimensies van de duurzaamheid in de bouw. Dat gaat verder dan een kritische beschouwing op de ontwikkeling van het begrip duurzaamheid in verschillende fasen en opvattingen alleen – het is een poging het begrip verder te brengen.

De tentoonstelling was te zien in oa Haarlem, Almere, Alemlo, Utrecht en Tilburg en op de Roger Williams Universiteit op Bristol, R.I. in de VS. Per locatie werd deze afgestemd op de voor de stad actuele problematiek en geopend door een van de toonaangevende vormgevers van het ruimtelijk beleid.

MÀ-SSA tentoonstelling

boek en expositie in ABC Architectuurcentrum Haarlem, 3 april – 2 juni 2003

De behoefte aan uitbreiding van de bestaande bouwvoorraad, het revitaliseren van de bestaande stedelijke structuren en de noodzaak tot sparen van de schaarse natuur, kent maar één oplossing: bouwen in hogere dichtheden. Het gevaar van verdringing van de (semi-) openbare ruimte ligt echter op loer. Het contrast tussen bebouwd en onbebouwd moet daarom worden opgevoerd, waarbij open ruimte misschien belangrijker is dan de gebouwen zelf.
Het Japanse begrip MÀ staat voor ‘betekenisvolle lege ruimte’; het illustreert het belang van het interval tussen twee momenten in – in ruimte en in tijd. In de gebouwde omgeving is MÀ de niet-bebouwde ruimte. Door dit in te passen in de gebouwde omgeving ontstaat MÀ-SSA: de betekenisvolle bebouwde omgeving, waarin ruimte en bebouwing op het grensvlak van architectuur en stedenbouw harmonisch samengaan.
In de tentoonstelling werden voorbeelden van MÀ-SSA getoond aan de hand van ‘verdichtingsprojecten’. Het effect van optimaal ruimtegebruik en de manipulatie van de gebouwde massa en de leegte, was in de expositie voelbaar gemaakt.

 

Theater Quadriënne Praag

Nederlands paviljoen 12 t/m 29 juni 2003 Praag, Tsjechië

De Theaterquadriënnale in Praag is een internationale beurs voor theaterontwikkelingen.Omdat de kracht van theater in het algemeen, en van locatietheater in het bijzonder, in beweging en verandering in de tijd ligt, is gekozen voor een dynamische presentatievorm. Het paviljoen is vormgegeven als een hol lichtobject, vrijdragend boven de grond, het contrast verbeeldend tussen de ontworpen theaterruimte en het theaterspel als zelfstandig fenomeen. De rode, met theaterdoek bespannen ‘lampion’ werd met een onderstel van zilverkleurige dragers op een ‘opgevouwen’ houten plaat geplaatst. Op de plaat staan beeldschermen met informatie over de belangrijkste theaterontwikkelingen tussen 1999 en 2003 in Nederland. Een ranke trap leidt van hieruit naar een gesloten ruimte in de ‘lampion’ met projecties en ronde. Hoewel bezoekers zich in één ruimte begaven, kregen ze door akoestische ingrepen het idee zich in verschillende theatrale settings te bevinden.

Het Nederlands Paviljoen van TANGRAM werd bekroond met de ‘Zilveren Triga’.