Locatie

Sloterdijk, Amsterdam

omschrijving

stedelijk blok met ca. 1000 studentenwoningen, voorzieningen en parkeren

opdrachtgever

Bricks International

oplevering

gewonnen tender (2011), niet uitgevoerd

MAXIMALE FLEXIBILTEIT

 

StudentLiving ‘De Hoge Bretten’ is gepland op loopafstand van trein- en metrostation Sloterdijk in Amsterdam en op fietsafstand van het stadcentrum. De ontwikkeling vormt het begin van een algehele reconstructie van het gebied, van een monofunctioneel werkgebied naar een multifunctioneel gebied met wonen, werken en recreëren.

Om een stedelijk beeld te creëren, wordt bij de opzet gestreefd naar het maken van straatwanden, plinten, stedelijke ruimten en plekken voor voorzieningen aansluitend op het maaiveld. Vanwege de hoge geluidsoverlast op de locatie is een bijzondere opzet van de woongebouwen nodig: bebouwing aan de buitenranden met daartussen atriumachtige ruimten, met daarin aan weerzijden één geluidluwe kant van iedere woning. 

Deze ruimten hebben nog een belangrijke andere functie: die van een ontmoetingsgebied in de tussenschaal tussen het totale gebouw en de voordeur. Specifiek is de grote mate van flexibiliteit in het complex: in woninggrootten en in uitwisseling van functies- bv tussen wonen en bedrijvigheid.

Het collectieve ontmoetingsgebied nabij de hoofdentree is een uitnodigend vormgegeven gebied, met toegangen naar de diverse woonblokken, werk- en ontmoetingsruimten, de parkeergarage onder het blok en naar de commerciële voorzieningen mogelijk is.
Groene atria, de binnentuin en groene gevels versterkende ecologische ‘Brettenzone’ in ontwikkeling.