Locatie

Vleuten – De Meern, Utrecht

Omschrijving

31 woningen in de ‘waterbuurt’ De Tol

opdrachtgever

Heddes Vastgoed, Badhoevedorp

KLIMAAT ADAPTIEF AVANT LA LETTRE

 

In het stedenbouwkundig plan van ‘Waterwijk’ in Vleuten, als onderdeel va het nieuwe Leidse Rijn, werd voor de uitwerking van één van de plandelen het thema ‘water’ voorgesteld. Dat was ver voordat klimaatverandering ons deed nadenken over waterretentie. Omdat slechts beperkt oppervlaktewater in deze ‘waterwijk’aanwezig is (!), is besloten ook het hemelwater nadrukkelijk beeldbepalend te maken. Doorgaans wordt het regenwater zo snel en onzichtbaar mogelijk afgevoerd. In dit plan wordt deze afvoer zichtbaar gemaakt als element om de straat te verlevendigen. De open goten en verzamelbekkens stromen bij regen vol en geven plaats aan verschillende tuinen met waterplanten.

 

Het plan bestaat uit 20 woningen die aan het water liggen en 11 woningen evenwijdig daarachter aan een straatje. Het regenwater stroomt vanaf de daken via open ‘watervallen’ naar een goot tussen de woningen en de straat. Door deze goot stroomt het water verder naar het midden van het blok in een verzamelbekken vol waterplanten om vervolgens, via een molgoot dwars over de straat en onder de rij woningen aan het water, verder te stromen naar een tweede bekken dat uitmondt in open water. De molgoot fungeert als een omgekeerde verkeersdrempel voor het autoverkeer.

De open goot langs de woningen loopt over eigen terrein en vraagt dus om gecoördineerd onderhoud en beheer door de bewoners. Mede zacht gedwongen door deze gezamenlijke verantwoordelijkheid is er in de loop der jaren een sterke sociale cohesie ontstaan in de straat, met een levendige vereniging van eigenaren; iets dat niet vanzelfsprekend is in een kleine nieuwbouwwijk. Gevolg is dat mensen die er wonen niet meer weg willen.