De eerste proeven van de inrichting van de gangen van zorginstelling Zuidoever zijn binnen! De wanden worden bekleed met verschillende materialen. Dit is bedoeld als visuele en tactiele herkenning voor de bewoners met dementie en de groep met somatische klachten.
De gangen zijn ontworpen als oriëntatiepunten. Er zijn geen doodlopende einden maar ‘eilanden’ waar de bewoners omheen kunnen lopen. De verschillende (aanraakbare) materialen bieden een houvast voor de ‘mental map’ van de bewoners.

Zuidoever zal naar verwachting eind dit jaar worden opgeleverd en een blauwdruk vormen voor het nieuwe zorgconcept De Oevers van Cordaan.