Bewoners in de Amsterdamse Kolenkitbuurt zijn positief over de komst van het wooncomplex Rhapsody in West. Ze vinden dat het gebouw de kwaliteit van de wijk heeft verbeterd.
Dat is een van de uitkomsten van een masteronderzoek uitgevoerd door studenten van de TU Delft en Wageningen Universiteit. De studenten onderzochten de leefkwaliteit en sociale gezondheid in de Kolenkitbuurt, met als case study Rhapsody in West.

Uit het Living Lab kwam ook naar voren dat de community managers, aangesteld in Rhapsody, onmisbaar zijn. Zij organiseren veel verbindende buurtactiviteiten. Een minpunt is dat er desondanks weinig sprake is van sociaal contact tussen de ‘oude’ bewoners van de Kolenkitbuurt en de nieuwkomers. De onderzoekers wijten dit vooral aan de (gemeentelijke) keuze voor middenhuur in Rhapsody. Met een breder aanbod kan er een wooncarrière in de buurt én in het gebouw ontstaan. Met als bijkomend resultaat een grotere betrokkenheid bij de buurt.

Landelijk dashboard gezond stedelijk leven

Het onderzoek draagt bij aan het opbouwen van evidence based ontwerpprincipes voor een gezond stedelijk leven. Wat is een gezonde stad, kunnen we dat meten en vastleggen in data? De leefkwaliteit in buurten heeft invloed op de fysieke en sociale gezondheid van mensen. Meetbare zaken als luchtvervuiling zijn goed in kaart te brengen, maar sociale gezondheid is lastiger te meten.  Wat voor de één als probleem wordt ervaren, speelt voor de ander geen rol van betekenis. Het is per definitie subjectief.
Het Living Lab onderzoek stuitte tijdens interviews met buurtbewoners ook op dit probleem. De studenten concludeerden dat een landelijke dashboard daarom niet realistisch is. Data verzamelen over sociale gezondheid in buurten is tijdverslindend en kostbaar. De aanbeveling is een ‘template dashboard’ te ontwikkelen waarin alle relevante indicatoren zijn opgenomen inclusief beschikbare data. Steden kunnen dan hun eigen (sociale gezondheid) data toevoegen.

Alle aanbevelingen zijn te lezen op de website Healty Urban Living

Het onderzoek Healty Urban Living – Living Lab –  is gedaan in opdracht van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, in samenwerking met het RIVM. Healty Urban Living is onderdeel van de masterstudy Metropolitan Analysis, Design and Engineering (MSc Made). Naast het RIVM zijn Tangram Architekten en Urban Sync als ‘case owners’ betrokken bij de studie.