Rhapsody in West is uitverkoren als een van de value cases op de website van de BNA. Doel van deze ‘value case’ -data bank- in- wording is projecten te tonen die niet alleen hoge ogen gooien op functionaliteit en beeld, maar waarvan juist ook de economische waarde voor gebruikers, eigenaren in opdracht van de BNA objectief is gemeten en gecontroleerd ( door o.a. de Rebel Group) . ook beoordeelden zij de waardestijging van omliggend vastgoed na de realisatie van het nieuwe project- en in hoeverre die daarmee verband houdt. Rhapsody werd overigens ook op de zachte waarde van de sociale impact bestudeerd door het RIVM, i.s.m. de TU Delft en TU Wageningen Universiteit. Dit is vastgelegd in het rapport ‘Living Lab’, zie publicaties op de website.
BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus