TANGRAM Architekten | Laan van Orden - TANGRAM Architekten

Laan van Orden

Rondom de voormalige locatie van de Opstandingskerk in Apeldoorn wisselen appartementsflats en grondgebonden woningen elkaar af. Deze verschillende schalen zijn doorgevoerd in het nieuwe wooncomplex. Om een hoge dichtheid – met 72 appartementen en 12 patiowoningen aanmerkelijk hoger dan het gemiddelde van de omgeving – en een maximum aan openheid te genereren, is naast een stapeling van woningtypen ook voor een stapeling van het landschap gekozen. De parkeerkelder en grondgebonden patiowoningen aan de noordzijde hebben een groen dak dat afloopt naar de Laan van Orden. Dit veld vormt de voet van de vier appartementenblokken.

In het plan is gezocht naar maximale verdichting zonder het gevoel van transparantie, hoogwaardige kwaliteit en open verkaveling te verliezen. Collectiviteit, privacy en comfort zijn bereikt door vier appartementenclusters langs de ontsluitingsas te plaatsen op een laag van voorzieningen, parkeerruimte en grondgebonden woningen. Om de dichtheid van het appartementengedeelte te verzachten, hebben blokken een sculpturale vorm gekregen: zo ontstaan er geen directe gevelconfrontaties en vloeit de ruimte gevoelsmatig door.

Het glooiende maaiveld onder de torens geeft het geheel ruimte. Aan de noordzijde liggen de grondgebonden woningen onder het opgetilde maaiveld. Hierdoor sluit het aan bij de kleinschaligheid van de wijk, en is een extra verdichting gerealiseerd.

 

Locatie Apeldoorn
Oplevering 2009
Opdrachtgever Woningstichting De Goede Woning
Uitvoerder Nikkels Bouwbedrijf, Twello
Omschrijving 72 appartementen, 12 patiowoningen, 112 parkeerplaatsen
Prijzen 2009 Nominatie Architectuurprijs Apeldoorn; Nominatie gebouw van het jaar, regio oost

Link:

laan van orden link_de nieuwe stijl
laan van orden link_de vier seizoenen, apeldoorn
laan van orden link_natuur in de stad