Locatie

Haarlem            Nederland
Almere               Nederland
Almelo               Nederland
Tilburg               Nederland
Bristol,               Verenigde Staten
Washington      Verenigde Staten

omschrijving

Tentoonstelling

opdrachtgever

TANGRAM ARCHITEKTEN

Jaar

2012

BALANS DIMENSIES VAN DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is een begrip dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Het begrip is ook niet eenduidig. Het wordt misbruikt en lijkt een hype om legitimiteit aan een product of een bouwwerk  te geven. Duurzaamheid is niet per definitie ‘groen’ of ‘natuur’ en betekent niet alleen ‘energiezuinig’ of ‘CO2 neutraal’, maar overstijgt deze aspecten. Dit geldt zeker ook voor de duurzaamheid van gebouwen.

 

Duurzaamheid van gebouwen wordt verkeerd gemeten: het meest energiezuinige, CO2 neutrale gebouw kan zeer slecht scoren op de duurzaamheidladder indien het staat op de verkeerde plek.

De ruimtelijke component, die binnen huidige meetmethoden ontbreekt, bepaalt uiteindelijk de echte duurzame waarde van gebouwen en de gebouwde omgeving.

BALANS toont oude en nieuwe dimensies van de duurzaamheid in de bouw. Dat  gaat verder dan een kritische beschouwing op de ontwikkeling van het begrip duurzaamheid in verschillende fasen en opvattingen alleen – het is een poging het begrip verder te brengen.

 

Balans was een interactieve tentoonstelling die voor verschillende kennisniveaus te befgrijpen was. Deze kwam tot stand met medewerking van een groep studenten van de Academie van Bouwkunst. Bezoekers waren vakgenoten, corporaties, beleggers en gemeentelijke overheden en toevallige passanten en toeristen. Ook was er veelvuldig bezoek van schoolklassen onder leiding van hun leraren. Na een rondgang door nederland is deze ook te zien geweest aan verschillende universiteiten in de VS ( Bristol RI en Washington DC).

Klik hier voor het boek.