DUKAAT, AMSTERDAM

NIEUWE TYPOLOGIE | INTELLIGENTE INTENSIVERING | DICHTHEID | RUIMTELIJKE CONTINUÏTEIT | FUNCTIEMENGING | SOCIALE COHESIE |  MA-SSA betekenisvolle leegte

Locatie

Pieter Callandlaan, A. Reitsmakade,
Amsterdam-West De Aker

omschrijving

163 koop- en 65 huurwoningen en 2500 m2 voorzieningen en 250 m2 bedrijfsruimte 

opdrachtgevers

ING Vastgoed; Woningbouwvereniging Eigen Haard

realisatie

1995-2000

400 METER WINKEL-WOONSTRIP

Dukaat ligt aan de hoofdas van de woonwijk De Aker in Amsterdam. Wonen, winkels en voorzieningen zijn samengebracht in een 400 meter lang complex, ontworpen als een langgerekte winkelstrip onder een arcade. In de plint zijn naast winkels ook andere voorzieningen voor de wijk geplaatst zoals bedrijfsruimten, een basisschool, kinderdagverblijf, gezondheidscentrum en kinderopvang. Behalve optimale functiemenging is er sprake van dubbel grondgebruik: de publieke ontsluitingsstraat van de woningen ligt op de winkels.

Dukaat is een schoolvoorbeeld van het versmelten van stedenbouw en architectuur. Het complex is op stedenbouwkundig niveau zo ontworpen dat het aan alle zijden de gewenste schaal krijgt. De verschillende gradaties in de overgang straat – woning zorgen ervoor dat het gebouw goed aansluit bij de omgeving. Aan de centrale boulevard (Pieter Callandlaan) wordt het langgerekte gevelvlak ritmisch onderbroken door stadspoorten en subtiel wisselende gevelpatronen. 

 

De grote poorten zorgen voor contact met de achterliggende wijk. Erkers, loggia’s en serres maken de afzonderlijke woningen in het gevelbeeld zichtbaar.

Aan de noordzijde, met kleinschalige woningbouw, heeft Dukaat een compleet andere uitstraling. Geen groots gebaar met een lange, strakke gevel maar een tweede ‘voorkant’ met variatie in diepte en hoogte van de blokken. Hierdoor valt het lange blok uiteen in kleinere overzichtelijker eenheden , passend bij de woonwijk ernaast. Trappen leiden naar een riante ‘wandelstraat’ op de eerste verdieping, met tuinen en zitplekken.

 

dukaat link_bouwblok dat beschikt over een machtig ritme
dukaat link_een superblok vol vondsten in Amsterdam_West
dukaat link_een verzoening met een megastructuur
dukaat link_verstilde woonplek onder de rook van Amsterdam
dukaat link_woon- en voorzieningencentrum Dukaat

De ‘wandelstraat’ op de eerste verdieping, met tuinen, zitplekken en toegang tot woningen.