Locatie

Laan van Orden, Apeldoorn

 
omschrijving

72 appartementen, 12 patiowoningen, 112 parking spaces

opdrachtgever

Woningstichting De Goede Woning

nominaties

2009 Architectuurprijs Apeldoorn en Gebouw van het Jaar, regio Oost 

HOGE DICHTHEID, MAXIMUM  OPENHEID

Rondom de locatie van de voormalige Opstandingskerk in Apeldoorn wisselen appartementen en grondgebonden woningen elkaar af. De kerk werd gesloopt en en kwam ruimte voor nieuwbouw. De verschillende sferen ( laag en hoog) van de omgeving zijn doorgevoerd in het nieuwe wooncomplex op deze plek ‘Laan van Orden’. Om tegelijkertijd een hoge dichtheid (72 appartementen en 12 patiowoningen, aanmerkelijk hoger dan het gemiddelde van de omgeving) én een maximum aan openheid te genereren, is naast een stapeling van woningtypen ook voor een stapeling van het landschap gekozen.

 

De parkeerkelder en grondgebonden patiowoningen aan de noordzijde hebben een groen dak dat afloopt naar de Laan van Orden. Dit groene dak vormt het basement van vier appartementenblokken. Om de dichtheid van het appartementengedeelte te verzachten, hebben blokken een sculpturale,

 

zachte vorm gekregen. Zo ontstaan er geen directe gevelconfrontaties en vloeit de ruimte gevoelsmatig door.

Onder het opgetilde landschap bevinden zich aan de noordzijde een aantal patiowoningen. Deze grondgebonden woningen zorgen voor de noodzakelijke schaalsprong naar de kleinschaligheid van de wijk.

laan van orden link_de nieuwe stijl
laan van orden link_de vier seizoenen, apeldoorn
laan van orden link_natuur in de stad