Locatie

Hilversum

omschrijving

80 woningen, scholen, sportvoorzieningen, maatschappelijke voorzieningen i.s.m Karres_Brands Landschapsarchitecten

opdrachtgever

Gemeente Hilversum and De Alliantie Ontwikkeling

 
oplevering

2002, niet gerealiseerd

DE KRACHT VAN ‘LEEGTE’

Lieven de Key is een van de herstructureringslocaties in Hilversum-Noord. Waar nu alleen een VMBO-school en een basisschool staan, moet een gebouwencomplex komen met een veelheid aan opdrachtgevers en functies, waaronder woningen, een zorginstelling en maatschappelijke voorzieningen. Hier komen onder meer een HOED ( huisartsen onder één dak), een ontmoetingscentrum voor de buurt en sport en therapievoorzieningen. Hoewel dit een grootschalige opzet impliceert, is juist gestreefd naar inbedding in de kleinschalige en groene woonbuurt uit de jaren zestig.

Het ontwerp kent twee plancomponenten: de gemeenschappelijkheid van het geheel en de individualiteit per onderdeel. De samenhang tussen de functies is daarbij essentieel. De gemeenschappelijke functies zijn deels ondergronds gesitueerd en met elkaar verweven.

Patio’s en daklichten brengen er daglicht en buitenruimte naar binnen

Bovengronds komen openbare tuinen waarin kleine bouwblokken staan die de verschillende instellingen en woningen huisvesten. De behendige plaatsing van deze volumes zorgt voor optimale bezonning en een veelheid aan zichtlijnen door het gebied heen. Hoofddoel van de opzet is dat de bewoners, scholieren en bezoekers gebruik kunnen maken van de voorzieningen en dat de verschillende groepen elkaar daarbij kunnen bijstaan. Dit overlappend gebruik (o.a. de gymzalen van de scholen functioneren ook als therapieruimten) maakt meer van dergelijke voorzieningen haalbaar voor hetzelfde geld.

‘Leegte’ is een belangrijk compositiemiddel in het plan. Gebouwd en niet-gebouwd zijn in vorm en maat gelijkwaardig aan elkaar, zodat landschap en gebouw naadloos in elkaar overgaan. Zo zijn er diverse contrasten in het project aanwezig: dichtheid – openheid, verbinding – scheiding, bebouwd – niet-bebouwd, gemeenschappelijk – individueel. In de uitwerking is gezocht naar punten waar eenvoud en abstractie enerzijds en menselijkheid anderzijds elkaar kruisen