Locatie

Castricum

omschrijving
Tandartspraktijk met 2 woningen

opdrachtgever
Particulier

TANDARTS PRAKTIJK MET WONINGEN

Met de bedoeling een tandartsenpraktijk en twee woningen te realiseren, kocht de opdrachtgever een terrein direct aan de noordzijde van een langgerekte reeks eengezinswoningen. Deze stedenbouwkundige setting bracht een aantal bepalende en beperkende randvoorwaarden met zich mee. De blinde kopgevel van de eengezinswoning aan de zuidzijde van de bouwkavel zorgde voor een problematische bezonning van een deel van het terrein. Bovendien vroeg de vormgeving van de noordzijde van de inmiddels gerealiseerde woningbouw volgens de architecten om een goede afronding – een sprekende “kop”.

De opdrachtgever stelde in samenwerking met TANGRAM het programma van eisen vast voor de praktijk: een open eigenzinnige sfeer met een duidelijke identiteit en diverse werkplekken voor medische behandeling.

Met het oog op toekomstig gebruik uitbreiding werd een extra behandelkamer toegevoegd. Daarnaast voorzag het programma in enkele laboratoriumruimten voor het verdichten van een aantal specifieke tandartstechnieken. In totaal bracht dit de oppervlakte op circa 200m2 gekoppeld aan een ruimte patio aan de praktijk. De forse omvang van de praktijkruimte leidde tot de conclusie dat de twee woningen boven de praktijk moesten worden gebouwd. De opdrachtgever werd daarmee ontwikkelaar in het klein van een opmerkelijk woonwerkgebouw: zijn eigen praktijk en 2 koopwoningen. Om een goede aansluiting te creëren is het raakvlak aan het aangrenzende gebouw ontworpen in dezelfde hoogte en is speciale aandacht besteed aan de materiaalaansluiting en -overgang. De maisonnette 140m2 en het appartement 152m2 hebben ieder een eigen entree en berging op de begane grond.

Gevel
Gevel
“De kop”
Vorm gebouw
Aanzicht
Vorm studie
Gevelopbouw
Detail
Dak opening

Entree praktijk

Praktijk binnen. Ruimten vormt een geheel

Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Doorsnee