Locatie

Raadhuisplein, Drachten

omschrijving

169 woningen, 19.000 m2 winkels, 683 gebouwde parkeerplaatsen

opdrachtgever

Koopmans Bouwgroep BV, Redema Consultants BV and Le Clercq Planontwikkeling

EEN NIEUW STADSHART

 

Het Raadhuisplein is het stadshart van Drachten. De winkels en woningen, deels naar ontwerp van van den Broek en Bakema, voldeden niet meer aan de hedendaagse eisen. In samenwerking met de gemeente Drachten maakten we een stedenbouwkundige studie, en ontwierpen we het gehele ensemble. Met gedeeltelijke sloop en nieuwbouw leverde dit een complete transformatie van het stadshart op.

Het gebied heeft twee gezichten. Aan de ene kant het Raadhuisplein, kleinschalig en dorps. Aan de andere kant de Drift met zijn grootschalige bebouwing uit de jaren ’60. Deze tweedeling was richtinggevend voor het nieuwe ontwerp. In hoofdlijnen bestaat het plan uit twee pleinen (Raadhuisplein en Driftplein) die vorm worden gegeven door drie grote blokken samen met de bestaande bebouwing. In het nieuwe ensemble wordt de bestaande bebouwing geïntegreerd.

 

 

 

De drie nieuwe blokken omvatten woningen en winkels, inclusief een ondergrondse parkeergarage die zich uitstrekt tot onder het plein. Aan het Raadhuisplein verwijst de perceelindeling van de nieuwe gevels naar het kleinschalige en horizontale karakter van de gevels in de oude stad. Aan de Driftzijde is een grootschaligere verdeling gekomen, passend bij de bestaande bebouwing van Bakema.
Het plan vormt zo een transitie tussen het oude gedeelte en het nieuwere oostelijk gedeelte van de stad. Kenmerkend voor het ontwerp is de alzijdige kwaliteit, en het stapelen van woonvolumes bovenop grootschalige, moderne winkelruimtes. Ook de niet-bebouwde ruimte is een integraal onderdeel van de ontwerpopgave: goed vormgegeven publieke- en pleinruimtes transformeren het Raadhuisplein tot een prettig woon- en winkelgebied.
Met deze reconstructie heeft Drachten zijn regionale functie terug.

raadhuisplein link_ruimte scheppen door verdichten in centrumplan