VONDELLAAN, UTRECHT

NIEUWE TYPOLOGIE | INTELLIGENTE INTENSIVERING | DICHTHEID | RUIMTELIJKE CONTINUÏTEIT | FUNCTIEMENGING |  ECOLOGIE | WATER | GROEN | SOCIALE COHESIE | MA-SSA BETEKENISVOLLE LEEGTE

Locatie

Vondellaan-Croesestraat, Utrecht

 
Omschrijving

67 woningen, parkeergarage, kantoorruimte en supermarkt

opdrachtgever

Hopman/Interheem Utrecht

VERDUBBELING VAN RUIMTE

Aan de Vondellaan lag een kleine, onlogisch gevormde kavel, grenzend aan een drukke doorgangsweg, het Grafisch Lyceum, een kleinschalige wijk en een rustige straat. De opdracht was om hier een zo hoog mogelijke dichtheid te realiseren (want dichtbij het centrum van Utrecht), waarbij woonkwaliteit voorop stond. Volgens de eerste berekeningen door gemeente en opdrachtgever was er slechts plaats voor 35 woningen. Door een intelligente stapeling van typen en ontsluiting is het uiteindelijk gelukt een bouwblok te ontwikkelen met 67 woningen, in verschillende, soms nieuwe typen. Zonder onder aan ruimtelijkheid, licht en uitzicht in te boeten.
Daarnaast hebben in het blok een supermarkt, een kantoor voor de Open Universiteit en parkeergarage een plek gekregen. Stedenbouwkundig hoekpunt is een toren op de hoek Vondellaan – Croeselaan. De hogere opbrengsten die zo mogelijk werden, compenseerden ruimschoots de complexiteit van de bouwstructuur van het bouwblok.

 

 

 

De grootste uitdaging zat in het woonblok aan de Croesestraat. Hoe verdubbel je het aantal woningen op zo’n smalle bouwplek, die ook slechts één goede zijde heeft? De hoogte in was geen optie vanwege de lage, historische huizenrij aan de overzijde. Het lukte door het creëren van een binnenstraat (dakstraat) op stadsappartementen en stadswoningen aan de straat. Lange stedelijke trappen brengen de bezoeker vanaf de straat naar een publieke bovenroute, parallel aan de Croesestraat. Deze bovenstraat ontsluit de maisonnettes en appartementen op de 2e verdieping. De maisonettes hebben een tuin op het dak van de aangelegen appartementen.

Richting de Vondellaan komt de bovenstraat uit op een ruime, driehoekige daktuin. Zowel de tuin als de (semi)openbare binnenstraat symboliseren de verbinding van de diverse niveaus en vormen de ontworpen ‘leegte’ in het hart van het plan. Ondanks de hoge dichtheid ontstaan zo lucht en ruimte.

vondellaan link_eindelijk een luchtstraat die klopt
vondellaan link_romantisch park dankzij wiebelend plankier