VRACHELEN, OOSTERHOUT

NIEUWE TYPOLOGIE | INTELLIGENTE INTENSIVERING | RUIMTELIJKE CONTINUÏTEIT | FUNCTIEMENGING | ECOLOGIE | WATER | GROEN

Locatie

buurtschap Vrachelen, Oosterhout

omschrijving

120 woningen en voorzieningencentrum

opdrachtgever

Blauwhoed / Eurowoningen Rotterdam

prijzen

winnend ontwerp meervoudige opdracht uitgeschreven door de gemeente Oosterhout

RESPECT VOOR DE NATUUR

Bouwen op een ecologisch schiereiland, midden in het buurtschap Vrachelen in de Noord-Brabantse gemeente Oosterhout, hoe doe je dat? Tangram won in 1996 deze meervoudige opdracht. Om de natuur zo min mogelijk aan te tasten is de bebouwing op een ‘podium’ gezet en geconcentreerd op de randen. Iedere woning staat  met een van de gevels in het natuurgebied, daarbuiten is geen grond uitgegeven. Zo is er een maximaal contrast tussen bebouwde en onbebouwde omgeving ontstaan en tussen gecultiveerd en natuurlijk terrein. De woonkwaliteit is daarmee zeer hoog.

De hoge stadswoningen op de verhoogde kaderrand aan de noordzijde, gelegen aan het Markkanaal, zijn geplaatst in een ‘lamellenverkaveling’. De woningen zijn twee aan twee gekoppeld vrij uitkijkend naar het kanaal en op de zuidzijde naar de wijk. Ze hebben een eigen tuin in het midden van het kwadrant. De huizen aan de zuidrand van de wijk liggen op verschillende manieren geschakeld en geclusterd. De afgegrensde terrassen liggen 

aan de groene kamers van het omliggend natuurgebied. Er zijn terras-, tuin- en zigzagwoningen. Aan de uiterste westpunt staat een appartementenblok van zes verdiepingen.
Door zo te clusteren ontstaan compacte bouwvormen én open stedelijke en groene ruimten; voor een nieuwe laagbouwwijk een opmerkelijk principe.

Aan de grote toegangsweg is de nieuwe wijk afgegrensd met een strookvormig blok met buurtvoorzieningen. Aan de zijde van het Markkanaal is deze strook afgemaakt met een hoger appartementengebouw. De voorzieningenstrook met scheve kolommen, luifels en grote openingen kan flexibel worden ingevuld. Het langgerekte dak verbindt zuid en noord en wordt gedragen door een sporthal en supermarkt. Onder het dak zitten in paviljoens allerlei voorzieningen zoals een multifunctioneel centrum, een peuterspeelzaal en medische instanties. Doorzichten onder dit stedelijk dak maken de essentie zichtbaar van de structuur op stedenbouwkundige schaal: de functionele invulling van de publieke ruimte in oost-west richting, met daaraan de centrale open ruimte die de verschillende plandelen in noord-zuidrichting koppelt.