Locatie

Schillingdijk, Amsterdam De Aker

omschrijving

18 energiezuinige waterwoningen in een ecozone

opdrachtgever

SBDN VOF, Warmenhuizen/Beverwijk

WONEN IN EEN ECO-ZONE

In de wijk De Aker in Amsterdam-Osdorp ligt een ecologische zone waarin achttien waterwoningen zorgvuldig zijn ingebed. De woningen mochten zo min mogelijk de plaatselijke natuur verstoren. In plaats van ze in hun volle maat op het water te zetten, staan de woningen op smalle ‘sokkels’ die slechts een derde van het vloeroppervlak van het huis erboven beslaan. De hoogte van de sokkel is berekend om voldoende licht en lucht het water te laten bereiken, zodat de waterbiotoop niet wordt verstoord. Daarnaast zijn de daken voorzien van groen ten behoeve van de insecten en vogels in het gebied. Zo geven de blokken meer natuur terug dan met de smalle sokkel wordt afgenomen. 

De negen blokken bestaan uit ieder twee woningen. De huizen liggen anderhalve meter boven de dijk (de ontsluitingsroute), waardoor de privacy optimaal is. Het verspringen van de blokken ten opzichte van elkaar zorgt daarnaast voor transparantie en lange zichtlijnen.

De woningen zijn grotendeels geprefabriceerd. Het fundament, de betonnen tafel, is ter plaatse gestort. Deze ‘tafel’ draagt een geprefabriceerde houten bovenbouw die volledig flexibel indeelbaar is. De detaillering is zo eenvoudig mogelijk gehouden.

Bebouwing, milieu, natuurontwikkeling en ecologische waterhuishouding zijn geïntegreerd. Dat is onder meer gelukt door de compactheid van de volumes, het toepassen van materialen met een lage energie-inhoud zoals hout en beton, en door de meest gebruikte ruimtes aan de zuidgevel te situeren. De woningen hebben een EP kleiner dan 1, in hun tijd prototypes voor efficiënt bouwen. Het groen en water rondom de woningen worden collectief beheerd waardoor de kwaliteit van het waterpark is gewaarborgd.

waterwoningen amsterdam link_der ij des kolumbus
waterwoningen amsterdam link_het ideale huis
waterwoningen amsterdam link_seismograph city – waterwoningen
waterwoningen amsterdam link_warme dozen op koude beton

 

Houten bouwdoos op betonnen tafel