Vondellaan, Utrecht

Vondellaan, Utrecht

VONDELLAAN, UTRECHT NIEUWE TYPOLOGIE | INTELLIGENTE INTENSIVERING | DICHTHEID | RUIMTELIJKE CONTINUÏTEIT | FUNCTIEMENGING |  ECOLOGIE | WATER | GROEN | SOCIALE COHESIE | MA-SSA BETEKENISVOLLE LEEGTE  Locatie Vondellaan-Croesestraat, Utrecht   b...