Verdichten én kwaliteit toevoegen, het is mogelijk. Mits op een intelligente manier gedaan. Verdichting is een hot item momenteel, zeker gezien de bouwopgave (1 miljoen woningen erbij!).
Voor ons is verdichten al een belangrijk thema sinds de oprichting van Tangram, begin jaren ’90. We hebben er veel onderzoek naar gedaan en tentoonstellingen over georganiseerd: MA-SSABALANS en Prachtig Compact NL.
Tijdens de bijeenkomst Dicht, Dichter, Dichtst georganiseerd door Architectuurcentrum Aorta in Utrecht, gaven we een kijkje in onze keuken met het ontwerp voor Galaxy Tower. Deze hotel- en woontoren komt op het Jaarbeursplein en moet zowel aansluiten bij het zakelijke centrum van de stad als bij de nieuw te ontwikkelen woonwijk. Een grootstedelijke toren met een warme, uitnodigende uitstraling – rondom. Hoe krijg je dat voor elkaar?

5 ONTWERPRECEPTEN VOOR VERDICHTEN

  1. heterogene milieus
  2. mengen van functies
  3. zorgvuldige zonering van publiek naar privaat
  4. alzijdige kwaliteit
  5. compactheid: energie én ecologie

 

Dit zijn de belangrijkste ontwerprecepten, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. In Prachtig Compact NL bespreken we er zo’n 40. Hieronder een animatie van de geschakeerde opbouw en alzijdige kwaliteit van de toren.

VIDEO FINAL10001-0103