Hoe willen we de stad ervaren in de (nabije) toekomst? Host Erna van Holland van de DDW talkshow Future Cities stelde de vraag aan vier specialisten. Want mensen maken de stad, ze reageren op hun omgeving en op elkaar. Welke ervaringen willen we krijgen in de stad van de toekomst en wat betekent dit voor de ruimte, dienstverlening en eigendomsverhoudingen?
Gasten aan tafel waren Bart Mispelblom Beyer (Tangram), Renée Scheepers (‘probleemarcheoloog’, doet onderzoek naar mensen en hun verhalen) , Paul Kuipers (interventie architect) en Nadia Menkveld (sector econoom ABN Amro over hun publicatie City as a service).
Tangram was voorzitter van Team Triangel dat in 2018 onderzoek deed naar De Stad van de Toekomst. Het team had als case study het stationsgebied van Eindhoven waar tienduizenden extra woningen moeten komen. Het bedacht een geheel nieuwe aanpak en een urban transitie spel voor gebiedsontwikkeling. De kern van de nieuwe aanpak: om alle grote transitie- en sociale problemen aan te kunnen, moeten we af van de traditionele aanpak, gebaseerd op politiek en macht. Elke ingreep moet gestoeld zijn op data(kennis) en participatie van álle belanghebbenden. Want ‘stad maken’ wordt steeds meer een combinatie van kiezen, coalities vormen en gezamenlijk vraagstukken oplossen.