De Stad van de Toekomst

De Stad van de Toekomst

De stad van de toekomst Onderzoeken voor ontwerpen  Locatie Eindhoven, wijk Fellenoord b omschrijving Ontwerpstudie, strategieën voor een-vierkante-kilometer stad. Initiatief: BNA Onderzoek, TU Delft, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vereniging...
Park Laar, Tilburg

Park Laar, Tilburg

Park Laar, Tilburg Stedelijke uitdagingen  Locatie Tilburg b omschrijving studie naar verkeerskundige en stedenbouwkundige oplossing, markeren stadsentree  opdrachtgever Triborgh Bouwontwikkeling, Dura Vermeer i.s.m. Advin Infra  oplevering 2007, ontwerpstudie  ...